Máy dọn rác trên bãi biển của nhóm sinh viên Đà Nẵng

Xuất phát từ vấn đề ô nhiễm rác thải, nhóm sinh viên Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã nghiên cứu chế tạo phương tiện thu gom rác thải trên bãi biển nhằm giúp tăng hiệu quả thu gom rác của thành phố. (đọc thêm)