Máy bào lạt tre của hai học sinh ở Bình Định

Với công suất hiện tại, chiếc máy bào lạt tre do hai học sinh cấp 2 ở xã Cát Thắng (huyện Phù Cát, Bình Định) sáng chế có thể chẻ được hàng chục kg lạt/ngày, tương đương 5 thợ thủ công.
Mới nhất