Mất trắng sau bão, người nuôi tôm cần nguồn vốn để tái sản xuất

Video kèm bài: Mất hơn 200 tỷ đồng sau bão, người nuôi tôm Phú Yên cần vốn để khôi phục sản xuất (đọc thêm)