Về trang chủ

Mất trắng sau bão, người nuôi tôm cần nguồn vốn để tái sản xuất

Video kèm bài: Mất hơn 200 tỷ đồng sau bão, người nuôi tôm Phú Yên cần vốn để khôi phục sản xuất
Dân trí
Đang xem
Mất trắng sau bão, người nuôi tôm cần nguồn vốn để tái sản xuất
01:28

Mất trắng sau bão, người nuôi tôm cần nguồn vốn để tái sản xuất

Mới nhất