Mariah Carey cất tiếng hát đẳng cấp diva khiến chiếc nắp bay ra khỏi chai

Mariah Carey cất tiếng hát một nốt cao đẳng cấp diva và chiếc nắp chai "không chịu nổi áp lực" đã phải bay ra khỏi chai. (đọc thêm)