Mảnh vỡ tại hiện trường vụ máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công hi sinh

Mảnh vỡ tại hiện trường vụ máy bay quân sự rơi khiến 2 phi công hi sinh (đọc thêm)