Màn trình giải pháp thực hiện kế hoạch của Nguyễn Hoàng Phúc - Tân Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc

Trải qua 4 vòng thi và luôn dẫn đầu điểm số, Nguyễn Hoàng Phúc đã vượt qua hơn 20 thí sinh từ các tỉnh thành khác trên cả nước để trở thành quán quân Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc lần thứ II - năm 2018. (đọc thêm)