Màn rước đuốc "có một không hai" của robot tại Thế vận hội Mùa đông 2018.

Màn rước đuốc "có một không hai" của robot tại Thế vận hội Mùa đông 2018. (đọc thêm)