Màn khám bệnh hài hước và đáng yêu giữa bác sĩ và bệnh nhân nhí

Làm cách nào để một bệnh nhân nhí có thể chịu ngồi yên khi khám bệnh? Bác sĩ trong đoạn clip đã có một giải pháp hài hước và thú vị. (đọc thêm)