Màn giải cứu xe gặp nạn dưới vực sâu và cái kết bất ngờ

Chiếc xe gặp nạn bị mắc kẹt dưới vực sâu được giải cứu, nhưng kết cái lại không được như mong đợi.
Mới nhất