Màn biểu diễn truyền điện trước đó của võ sư này

Một võ sư “truyền điện” của Trung Quốc đã thất bại bẽ mặt khi thượng đài với võ sĩ MMA. (đọc thêm)