Mai Thu Huyền tiết lộ cảm xúc khi đóng cảnh hôn

Cô cho rằng, đối với diễn viên, không sung sướng gì khi phải đóng cảnh hôn nhau.
Mới nhất