Mải chụp hình selfie, du khách bị sóng cuốn trôi ra biển và tử vong

Mải chụp hình selfie, du khách bị sóng cuốn trôi ra biển và tử vong
Mới nhất