Lý Hùng và Diễm Hương trong phim "Phạm Công Cúc Hoa"

"Trên màn ảnh, chúng tôi là "người tình", đóng cặp với nhau rất hợp. Bước ra khỏi vai diễn chúng tôi quý nhau như anh em", Lý Hùng chia sẻ.
Mới nhất