Lực lượng của Học viện Quân Y cấp tốc xuất quân "chi viện" trong đêm

Học viện Quân Y đã gấp rút huy động lực lượng sinh viên chuẩn bị cho công tác tham gia, hỗ trợ phòng chống dịch tại Bắc Giang.