Lực lượng CSGT Trạm Diễn Châu thực hiện vụ bắt ma túy.

Các chiến sĩ CSGT Trạm Diễn Châu, bắt ma túy. (đọc thêm)