Lừa xin việc để chiếm đoạt tài sản

Dù không có chức năng bố trí hay tuyển dụng người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, nhưng Dương Minh Hiến đã dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tiền của một số người dân trên địa bàn. (đọc thêm)