Lửa thiêu rụi căn nhà tồi tàn, 2 vợ chồng nghèo bị bỏng và trắng tay

Lửa thiêu rụi căn nhà tồi tàn, 2 vợ chồng nghèo bị bỏng và trắng tay (đọc thêm)