“Lừa” Google Maps, tạo tắc đường giả bằng 99 chiếc điện thoại

Simon Weckert – một nghệ sĩ tự do người Đức đã “chơi” Google Maps một vố đau khi lừa ứng dụng dẫn đường này bằng cách tạo ra một tắc đường, với 99 chiếc điện thoại thông minh sử dụng ứng dụng này. (đọc thêm)