Lớp học tối luôn "sáng đèn" để dạy các học sinh nghèo vùng cao

Lớp học tối luôn "sáng đèn" để dạy các học sinh nghèo vùng cao (đọc thêm)