Lớp học tiếng Anh với robot NAO ở Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, TP.HCM

Lớp học tiếng Anh với robot NAO ở Trường tiểu học Tân Sơn Nhì, TP.HCM (đọc thêm)