Lớp học đất sét

Không giống như lớp học bình thường, lớp học bằng đất sét im phăng phắc, bởi đó là lớp học đặc biệt dành cho các em nhỏ bị khiếm thính. Ý nghĩa hơn là sự nỗ lực của các bạn snh viên truyền dạy, mang tới niềm vui cho các bé.
Mới nhất