Lợn đột biến gen có hai đầu và ba mắt

Một con lợn con bị đột biến gen có hai đầu và ba mắt sinh ra trong trang trại ở vùng Iloilo của Philippines.