Lời tâm sự đắng lòng của chị Trần Thị Xinh.

Nghẹn lòng cảnh gia đình bị bạo bệnh. (đọc thêm)