Lôi sống nổi loạn của con gái Choi Ji Shil

Mất mẹ khi mới 6 tuổi, Choi Joon Hee - con gái của nữ diễn viên quá cố Choi Ji Shil liên tiếp chứng kiến cái chết của cha ruột và cậu ruột. Những mất mát khiến Choi Joon Hee từ nhỏ tâm lý bất ổn. (đọc thêm)