Về trang chủ

Loạt "siêu" máy thay nông dân trên cánh đồng cải dầu "thẳng cánh cò bay"

Để đáp ứng thu hoạch, trồng số lượng lớn, những nông trại trồng cây cải dầu tại châu Âu, châu Mỹ đã thay thế "sức người" bằng máy móc hiện đại.
Dân trí
Đang xem
Loạt "siêu" máy thay nông dân trên cánh đồng cải dầu "thẳng cánh cò bay"
02:12

Loạt "siêu" máy thay nông dân trên cánh đồng cải dầu "thẳng cánh cò bay"

Mới nhất