video cùng chuyên mục

Loạt động tác khởi đầu buổi sáng dễ dàng nhưng hiệu quả bất ngờ

Bài tập 10 phút này gồm những động tác không đòi hỏi cao về kỹ thuật nhưng lại mang tới hiệu quả bất ngờ với mọi nhóm cơ trên cơ thể bạn,