video cùng chuyên mục

Loại quả đặc sản trồng ở vùng núi giá cao vẫn "cháy" hàng

Thời gian này, người dân Hương Khê, Hà Tĩnh đang vào vụ thu hoạch cam Khe Mây. Loại quả đặc sản ở vùng núi Hà Tĩnh đang có giá 90.000 đồng/kg nhưng chủ vườn vẫn không đủ hàng cung ứng cho thị trường.