video cùng chuyên mục

Lóa mắt với cửa hàng chỉ bán “kẹo vàng” ở Ấn Độ!

Sự độc nhất của cửa hàng kẹo được giới thiệu dưới đây không nằm ở lịch sử lâu đời hay công thức chế biến bí truyền, mà là bởi tất cả những chiếc kẹo mà họ bán đều được…bọc vàng.