Lô mỹ phẩm hơn 2000 hộp bị cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 2/4

Lô mỹ phẩm hơn 2000 hộp bị cơ quan chức năng bắt giữ vào ngày 2/4 (đọc thêm)