Liya Kebede, Araya Hargate tỏa sáng trên thảm đỏ

Liya Kebede, Araya Hargate tỏa sáng trên thảm đỏ (đọc thêm)