Linh cẩu dùng chiêu "độc" hạ gục trâu rừng to lớn

Linh cẩu đã chứng tỏ tại sao chúng đáng sợ đến thế khi thay nhau tấn công vào điểm yếu của con mồi.