Liều mình ngồi bán hàng bên bức tường sắp đổ ở Hà Nội

Bất chấp nguy hiểm, nhiều người bán hàng tại khu văn hóa nghệ thuật (phường Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn dựng lều bạt, bán hàng ngay dưới chân bức tường sắp đổ. (đọc thêm)