video cùng chuyên mục

Liều lĩnh băng qua đường sắt dù chắn đã hạ, người đàn ông lĩnh "kết đắng"

Dù chắn tàu đã hạ, người đàn ông vẫn liều lĩnh lái xe băng qua đường sắt, để rồi cuối cùng phải lĩnh một cái "kết đắng".