Lí do nên cài dây an toàn

Không chỉ người lái và hành khách phía trước, mà kể cả người ngồi hàng ghế sau cũng nên cài dây vì sự an toàn của chính mình.
Mới nhất