“Lẽ ra phải đình chỉ ngay việc lên lớp của cô giáo!”

Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM: Lẽ ra phải đình chỉ ngay việc lên lớp của cô giáo! (đọc thêm)