Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí ở xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh

Lễ khởi công xây dựng cầu Dân trí ở xã Ninh Thới, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh (đọc thêm)