video cùng chuyên mục

Lễ hội cà chua ở Tây Ban Nha

La Tomatina là một lễ hội rất lớn được tổ chức hàng năm tại tỉnh Valencian, Tây Ban Nha.