Lễ công bố Quyết định thành lập Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai

Công bố Quyết định thành lập Phân hiệu ĐH Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai