Lay động cảnh chàng trai một chân "chia" xăng cho cô gái dong bộ xe máy

Chàng trai một chân lái ô tô trên đường, nhìn thấy cô gái dắt xe máy do hết xăng liền dừng lại hỏi thăm. Sau đó, chàng trai chủ động dùng xăng có sẵn trên xe, tặng cho cô gái.
Mới nhất