Lật xe dưa hấu, 2 người tử vong tại chỗ

video kèm tin (đọc thêm)