Lao ô tô xuống sông để rửa xe cho tiết kiệm, anh chàng suýt bị lũ cuốn trôi

Lao ô tô xuống sông để rửa xe cho tiết kiệm, anh chàng suýt bị lũ cuốn trôi (đọc thêm)