Lãnh đạo xã, nhà trường phát biểu cảm ơn Báo Dân trí.

Lãnh đạo xã, nhà trường phát biểu cảm ơn Báo Dân trí. (đọc thêm)