Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo công tác khuyến học

(Dân trí) - "Đi đôi việc tiếp cận tri thức, cần phải giáo dục con em rèn luyện đạo đức, vì môi trường gia đình, dòng họ, cộng đồng là tốt nhất để tạo dựng nền tảng đạo đức, xây dựng nhân cách...".