Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm thương, bệnh binh tại Hà Nam

Ngày 23/7, lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm thương bệnh binh Hà Nam.
Mới nhất