Lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội dự Lễ kỷ niệm 60 năm

Trong 60 năm qua, Trường ĐHSPKT Vinh từ chỗ khó khăn nay đã vươn mình trở thành cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín của khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước.
Mới nhất