Làng lá dong lớn nhất Hà Nội phấn khởi vì bội thu lại được giá

Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi những người trồng “ngọc xanh” ở Tràng Cát rất phấn khởi vì lá dong tốt tươi, bội thu và bán được giá. (đọc thêm)