Lan Phương và mẹ cover "Vũ điệu rửa tay"

Diễn viên Lan Phương cover Vũ điệu rửa tay (đọc thêm)