video cùng chuyên mục

Lần đầu dùng smartphone có camera dưới màn hình, tôi ước nó đừng xuất hiện

Chất lượng camera selfie của chiếc Axon 20 5G khá kém, nó gặp phải tình trạng loang sáng nặng. Đồng thời, khả năng hiển thị ở phần màn hình phía trên camera cũng không tốt.