video cùng chuyên mục

Làm giả 32 sổ đỏ, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng

Dù công việc chính là chăn nuôi heo nhưng bị cáo Thu vẫn cùng đồng phạm làm giả 32 sổ đỏ mang đi thế chấp tại ngân hàng chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.