Lại xuất hiện thêm clip giảng viên mắng sinh viên là "óc trâu"

Mới đây, trên mạng xã hội lại xuất hiện một clip ghi lại một lớp học trực tuyến (online) trong đó giảng viên quát tháo lớn tiếng và mắng sinh viên là "óc trâu".